Uvod u TENS elektroterapiju

  uvod tehničke karakteristike tensa TENS u analgeziji TENS u elektroakupunkturi TENS u lečenju mišićnih atrofija UVOD TENS (Transkutana Elektro Neuro Stimulacija), terapijski modalitet u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, je tehnika draženja perifernih nervnih završetaka impulsima naizmenične struje. Prvi modalitet TENSa, kasnije nazvan konvencionalni TENS, koncipiran je na osnovu teorije kapije bola 1967. godine. Prema ovoj teoriji, draženje strujom izaziva aktivaciju debelih aferentnih vlakana, što za posledicu ima smanjenje bola. Osim primene TENSa u analgeziji, ova tehnika se koristi za elektroakupunkturu i lečenje mišićnih atrofija [1]. [...]