Uvod u terapiju intereferentnim i ruskim strujama

uvod u interferentne struje uvod u ruske struje tehničke karakteritike primer primene interferentnih struja primer primene ruskih struja aparati koji generišu interferentne i ruske struje još nešto o interferentnim i ruskim strujama UVOD U INTERFERENTNE STRUJE Interferentne struje (I.F.S.) pronašao je austrijski  pronalazač Hans Nemec 1947. godine. Vodeći se činjenicom da se sa povećanjem frekvencije smanjuje otpor kože i nadražajno dejstvo struje, a ujedno omogućava i nadražaj dubljih slojeva tkiva bez bola, to predstavlja osnovno načelo prodiranja interferentnih struja. Nemec je došao do zaključka da bi ukrštanjem [...]