TENS u terapiji mučnine i povraćanja

  uvod primena TENS terapije tens aparati   UVOD Mučnina i povraćanje su dva česta poremećaja u bolestima gastrointestinog sistema, koji se mogu javiti zajedno i odvojeno. Ova dva simptoma ne moraju se smatrati oboljenjem. Oni su zaštitni mehanizmi, kojima organizam sprečava nastanak potencijalnog trovanja. Javljanje ova dva simptoma istovremeno ukazuje na iste mehanizme. Centar za mučninu i povraćanje nalazi se obostrano u produženoj moždini. Treba naglasiti da povraćanje (bez prethodne mučnine) mogu izazvati i oboljenja uha, degutantni prizori, neprijatni zadasi, neprijatne emocije, psihički poremećaji [...]

Uvod u TENS elektroterapiju

  uvod tehničke karakteristike tensa TENS u analgeziji TENS u elektroakupunkturi TENS u lečenju mišićnih atrofija UVOD TENS (Transkutana Elektro Neuro Stimulacija), terapijski modalitet u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, je tehnika draženja perifernih nervnih završetaka impulsima naizmenične struje. Prvi modalitet TENSa, kasnije nazvan konvencionalni TENS, koncipiran je na osnovu teorije kapije bola 1967. godine. Prema ovoj teoriji, draženje strujom izaziva aktivaciju debelih aferentnih vlakana, što za posledicu ima smanjenje bola. Osim primene TENSa u analgeziji, ova tehnika se koristi za elektroakupunkturu i lečenje mišićnih atrofija [1]. [...]