TENS u terapiji mučnine i povraćanja

 

 
UVOD

Mučnina i povraćanje su dva česta poremećaja u bolestima gastrointestinog sistema, koji se mogu javiti zajedno i odvojeno. Ova dva simptoma ne moraju se smatrati oboljenjem. Oni su zaštitni mehanizmi, kojima organizam sprečava nastanak potencijalnog trovanja. Javljanje ova dva simptoma istovremeno ukazuje na iste mehanizme. Centar za mučninu i povraćanje nalazi se obostrano u produženoj moždini. Treba naglasiti da povraćanje (bez prethodne mučnine) mogu izazvati i oboljenja uha, degutantni prizori, neprijatni zadasi, neprijatne emocije, psihički poremećaji i drugo… U lečenju mučnine i povraćanja, najbolja terapija je lečenje osnovne bolesti koja to izaziva. U principu to je nekada moguće, a nekada i ne zbog same prirode bolesti ili zbog nepoznatog uzroka koji izaziva mučninu i povraćanje [1].

Postoji više načina sprečavanja nastanka mučnine i povraćanja. Jedan od tih načina je i akupunktura [2, 3]. Poznato je da skoro svaki lek može da izazove mučninu [4]. Stoga akupunktura, kao drevna kineska metoda lečenja predstavlja pouzdan način lečenja mučnine uz malo ili ni malo neželjenih efekata [5]. Razvojem savremene tehnologije, akupunktura biva dostupna skoro svim pacijentima. Pored klasične primene akupunkture, ona se danas može primeniti u vidu elektro-akupunkture, gde se umesto igle, vrši stimulacija određenih akupunkturnih tačaka električnom strujom odgovarajućih karakteristika. Elekroterapija je bila poznata i starim Rimljanima. Postoje zapisi da je lekar Scribonus Largus, koji je živeo 30 – 50 godine nove ere, primenjivao dodir ribe trnilje i na taj način je lečio glavobolju i bolove u leđima. Napretkom tehnologije, danas su upotrebi mnogi aparati za elektro terapiju. Osnovni principi dejstva elektroterapije su smanjenje bola i povećanja mišićne snage. Zahvaljujući napretku tehnologije, primena struja u elektroterapiji je dobila svoju široku primenu. 1972. godine otkrivena je Transkutana Elektro Neuro Stimulacija ili skraćeno TENS. Za ovu vrstu struje brojni autori se slažu da ona spada u najsigurniju vrstu struje koja se koristi za elektroterapiju. Rezimirajući, možemo reći da na ovaj način pred sobom imamo terpijski modalitet koji je veoma bezbedan za upotrebu. Shodno tome, ovu terapiju mogu da primenjuju i pacijenti u svojim domaćinstvima bez ili uz minimalnu pomoć ukućana. To ujedno predstavlja i olakšanje za teško pokretne pacijente. Poredeći farmakoterapiju mučnine, kod koje postoji mogućnost da mučnina i povraćanje perzistiraju i pored primenjene maksimalne doze, uz postavljanje pitanja da li je tokom akta povraćanja lek izbačen iz gastrointestinalnog trakta i da li je u opšte delovao, kod ovakve terapije takvi problemi ne postoje.
 

PRIMENA TENS TERAPIJE

Elektrode aparata za TENS terapiju postavljaju se sa obe strane podlaktica na akupunkturnu tačku, koja se nalazi udaljena distalno 3 prsta od ručnog zgloba sa obe obe strane podlaktice [2]. Dužina trajanja tretmana zavisi od dužine pacijentovih stopala. Ona je proporcijalna njihovoj dužini. Kod većine pacijenata poboljšanje se oseti nakon polovine vremena [5]. U konkretnom slučaju, predlaže se 5 do 10 minuta svakog drugog sata, u meri koliko je to potrebno pacijentu [2]. Radna frekvencija iznosi 10 Hz, a oblik struje je kontinualan [2]. Kako sami pacijenti opisuju, osećaj je kao da im je neko „odvrnuo ventil u stomaku“. Kod nekih pacijenata u toku terapije može se čuti krčanje stomaka, a ako se stetoskopom uporedi zvuk koji stvaraju creva svojim pokretima pre i posle terapije, nakon terapije on je „življi“. Shodno činjenici da se akupunkturom ne možemo predozirati, ovaj tretman može se ponoviti više puta na dan, tj. onoliko koliko treba [2, 3, 5]. Treba skrenuti pažnju da se takozvani akutni abdomen (hitno hirurško stanje), koje se istovremeno može javiti sa mučninom i povraćanjem ne može lečiti na ovaj način. Postoji veći broj aparata koji se koriste za elektroterapiju, a mogu da emituju struju koja se zove TENS i koristi baš za lečenje mučnine i povraćanja.

electro

Primer postavljanja elektroda u terapiji muke i povraćanja

 

TENS APARATI

S obzirom da je u našoj populaciji najčešći uzrok mučnine izazvan lekovima [4], najjednostavniji način njene eliminacije je primena aparata TENS 2 compact. Na taj način sami pacijenti sa lakoćom mogu da se reše ovog neprijatnog osećaja i sami utiču na kvalitet života. Osim ovog aparata postoji i niz drugih aparata koji u sebi imaju TENS struje, pa su samim tim pogodni za terapiju mučnine. Aparati marke PROXIMA kojima se može raditi ovaj tretman su: TENS 2P i TENS 2 compact, koji predstavljaju aparate za TENS terapiju, ali i kombinovani aparat DIA i drugi.

tens2compact

TENS 2 compact aparat 

piše: dr G. Jovanović, PROXIMA – medical technology

 

LITERATURA:

  1. Stošić Z, Borota R. Osnovi kliničke patofiziologije. Novi Sad: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; 2012.
  2. PF White, T Issioui, J HU, SB Jones, JE Coleman, JPWaddle, SD Markowitz, M Coloma, AR Macaluso, CH ing Comparative efficiacy of acustimulation (Relief Band) versus Ondansetron, Zoftran in combination with droperidol for preventing nausea and vomiting Anesthesiology 97 (5), 1075-1081 (2002).
  3. CM McMillan, JW Dundee The role of transcutaneus electrical stimulation of Neigan anti-emetic acupuncture point in controlling sickness after cancer chemotherapy. Physiotherapy, 77 (7) (1991).
  4. Varagić V, Milošević M. Farmakologija. Beograd: Elit medicina; 2008.
  5. Aleksandar Kopitović, Svetlana Simić, Akupunktura kao komplementarna metoda i terapijski pristup u medicini, Eskulap 1 (4), 81 – 85 (2006).
  6. Nedvidek B. Osnovi fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije. Novi Sad: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; 2003.

.

Podeli ovaj članak

Komentar (1)

  • Kyung Ivancic

    This is good to know

Comments are closed.